Komornik – co może zająć

Czy komornik chodzi po domach? To pytanie, które na prawdę często pojawia się wśród osób, które zaczynają posiadać kłopoty finansowe i obawiają się, że wkrótce staną się dłużnikami. Komornik jest osobą, która ma za zadanie egzekwować należności od dłużników, czyli osób, które zaciągnęły kredyt, pożyczkę albo inne ustalenie finansowe i nie wywiązują się z terminowych spłat.
Często pojawiające się obawy i niepewność powiązane z komornikiem wynikają z braku wiedzy na temat jego uprawnień a także tego, co może zająć w przypadku niespłacanych długów.

Dlatego w tym artykule postaramy się wyjaśnić niew dodatku na temat komornika a także jego działań.
Na wstępie warto zaznaczyć, że komornik nie może wejść do naszego domu bez naszej potwierdzenia. Nie moraz prawa łamać drzwi, wyważać zamków czy używać przemocy. W Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące działania komorników, które mają na celu ochronę dłużników przed nieuprawnionym działaniem ze strony egzekutorów.
Z drugiej strony, komornik ma natomiast sporo narzędzi, które pomagają mu w odzyskaniu długu. Może on zająć mienie ruchome, takie jak samochód, motocykl, telewizor czy meble, oraz nieruchomości, tj. mieszkanie, dom czy działkę. W przypadku nieruchomości komornik ma prawo przeprowadzić licytację, czyli sprzedaż zająć nieruchomość i zaspokoić w ten sposób wierzyciela.
Warto też wiedzieć, że komornik może zająć nasze konto bankowe i ściągnąć z niego kwotę odpowiadającą wartości naszego długu. Jeżeli już nie posiadamy pieniędzy na koncie, komornik może zająć nasze uposażenie, emeryturę czy rentę, a wręcz świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Wszystkie te działania powodują, że obecność komornika w życiu dłużnika może być bardzo stresująca i nieprzyjemna. Dlatego warto zadbać o swoje finanse i unikać sytuacji, w których będziemy zmuszeni do spłacania zobowiązań na siłę. W sytuacji problemów majątkowych warto korzystać z pomocy fachowców, którzy pomogą nam w uzyskaniu kredytu konsolidacyjnego albo negocjacji z wierzycielem.
Podsumowując, komornik to osoba, której zadaniem jest odzyskanie długu od dłużnika. Nie może on jednakże łamać prawa ani działać bez zgody dłużnika.

Zobacz także: wizyta komornika w domu.